Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viathatwasntadream thatwasntadream
3902 a854
9969 5750

Facet, który okłamuje swoją kobietę gdy gdzieś wychodzi, chodzi po imprezach, barach, flirtuje z innymi kobietami, zdradza mimo tego, że jego dziewczyna czeka na niego w domu.

To nie Facet.

Tylko mały Chłopiec, który nie dojrzał jeszcze do dorosłego i odpowiedzialnego życia z kimś kto może zmienić jego los.

— Krzysztof Michowski
6890 af67
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
6925 ddc7
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viacreure creure
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacreure creure
4330 f10e
Reposted fromnyaako nyaako viajasnaa jasnaa
1832 9e93
Reposted from4777727772 4777727772 viajasnaa jasnaa
6811 5d39
Reposted fromfungi fungi viajasnaa jasnaa
4932 c26e
Reposted fromcalifornia-love california-love viacreure creure
9719 99d1
Reposted frommoai moai viaszydera szydera
6382 c1e1
boxing
Reposted fromkopytq kopytq viacreure creure
9056 17be
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
5809 ef13
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaszydera szydera
4258 238c
Reposted fromhungerfactory hungerfactory viaszydera szydera

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacreure creure
2886 2da7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacreure creure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl