Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Reposted frommayamar mayamar viajasnaa jasnaa
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaszydera szydera
7827 2b2a
Reposted fromosaki osaki viaszydera szydera
6623 6fc9
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
6657 e494
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
6659 aebb

recreating some of my smashing hits from 2014 or something like that

Reposted fromerial erial viaszydera szydera

June 26 2017

4579 7d3e
Reposted byliesinthedark liesinthedark
8864 6203
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapleassure pleassure
3019 fbde
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapleassure pleassure
1501 5b6b
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty vianiiks niiks
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaszydera szydera
9179 3027
Reposted fromzuzannag zuzannag viaszydera szydera
5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaszydera szydera
3455 5fb9
2169 e7ad
Reposted fromjethra jethra viaszydera szydera
5805 909a
Reposted fromorendasophie orendasophie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl